Adwokat – Sprawy gospodarcze i skarbowe Toruń

Medycyna estetyczna zabiegi Toruń
Medycyna estetyczna
12 września, 2019
Lifting zabiegi hi fu i nici liftingujące Toruń
Lifting – dostępne zabiegi odmładzające
24 września, 2019
Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Adwokat specjalizujący się w prawie karnym ma nieprzerwanie wiele zadań, które wymagają roztropności oraz rzetelności. Właściwe reprezentowanie klientów niezależnie od tego, czy są poszkodowanymi czy oskarżonymi jest priorytetem jego działań. Każda sprawa, w której ktoś jest oskarżony lub podejrzany o złamanie praw przedstawionych w kodeksie karnym oraz innych ustawach zalicza się do szeroko pojmowanych spraw karnych. Można je podzielić na mniejsze kategorie, które opisują typy wykroczeń: sprawy powszechne, gospodarcze, skarbowe, wykonawcze oraz wykroczeniowe. Trzeba jednak pamiętać, że wszystkie sprawy karne są osądzane według tych samych zasad i żadna nie jest wyjątkiem.

Powszechne sprawy karne

Powszechne sprawy karne, to przestępstwa, z którymi adwokaci mają do czynienia najczęściej. W tej grupie mieszczą się wykroczenia, które mają znaczny wpływ na życie oskarżonych i poszkodowanych. Z reguły są to wykroczenia z zakresu ruchu drogowego, np. jazda pod wpływem narkotyków lub alkoholu albo wypadki, w których adwokaci niosą pomoc pokrzywdzonym jak i sprawcom. Adwokaci zajmują się też sprawami dotyczącymi posiadania narkotyków, a także oszustw, wyłudzeń, kradzieży albo fałszerstw – również w wypadku dokumentów, pieniędzy, danych i tożsamości. Szczególne sprawy prawa karnego, wyrządzają znaczącą krzywdę wobec osób poszkodowanych, czyli mają negatywny wpływ na ich zdrowie psychiczne lub fizyczne oraz bezpośrednio na ich życie. Są to: pobicia, rozboje, wykroczenia na tle seksualnym, a także zabójstwa lub usiłowania zabójstwa. Najlżejsze karne sprawy powszechne wynikają ze zniesławienia i pomówień.

Gospodarcze sprawy karne

Sprawy karne z zakresu gospodarczego zaliczają się do bardziej złożonych spraw, ponieważ odnoszą się do wykroczeń w obrocie gospodarczym oraz mogą mieć zły wpływ na wizerunek marki. Adwokaci zajmujący się sprawami z zakresu gospodarki wśród innych zadań reprezentacyjnych, pilnują też tego, żeby procedury sądowe jak najmniej rzutowały na renomę, pozycję oraz interesy firm. Gospodarcze sprawy karne tyczą się w głównej mierze finansów, a także wszelkich działań wpływających na szkodę spółki. Najczęstszą szkodę dla przedsiębiorstw mogą powodować wszelkiego rodzaju oszustwa bankowe i ubezpieczeniowe, a także wyłudzenia dotacji lub kredytów. Często prowadzone przez kancelarię prawną postępowania tyczą się także malwersacji finansowych – w tym także przez internet oraz biernego lub czynnego łapownictwa, szczególnie kiedy ma zachęcać do pracy na niekorzyść spółki. Pomoc prawna jest także możliwa w sprawach przetargów i zamówień publicznych.

Skarbowe sprawy karne

Z reguły karne sprawy skarbowe są skutkiem niepoprawnego prowadzenia rozliczeń podatkowych. Błędne prowadzenie rozliczeń najczęściej nie wynika z niewiedzy, a ze świadomych działań. Prawo karne zajmuje się w głównej mierze nielegalnymi praktykami firm, ale jest także zasadne w przypadkach, gdy sprawy są kierowane przeciwko uczciwym jednostkom z zamiarem wywołania szkody oraz ze względu na intensywny nadzór Krajowej Administracji Skarbowej. Adwokat jest szczególnie konieczny, kiedy dochodzi do wyłudzeń podatku VAT oraz oszustw podatkowych. Również kiedy w ciągu postępowań kontroli skarbowej zostają odkryte zarobki z niejawnych źródeł. Bywa też tak, że drogą sądową trzeba dopominać się poprawa deklaracji podatkowej.

Wykonawcze sprawy karne

Wykonawcze sprawy karne tyczą się osób, które wcześniej zostały skazane prawomocnym wyrokiem i chcą z tego powodu podjąć określone czynności. Są to zatem sprawy powiązane z sposobem oraz wymogami odbywania wyroku oraz zapłatą grzywny albo wywiązywaniem się z obowiązków, określonych przez sąd. Adwokat pomaga skazanemu w zabieganiu o korzystniejsze warunki kary. Najpopularniejszymi sprawami z zakresu wykonawczego są sprawy obejmujące zawieszenia lub odroczenia wykonania kary, przedterminowego warunkowego zwolnienia albo przerwy w odbywaniu kary więzienia. Zwykle skazani także ubiegają się o wydanie kary łącznej w wypadku, kiedy dokonanych zostało więcej wykroczeń przed określeniem wyroku albo zmianę formy odbywania kary, np. przez użycie dozoru elektronicznego. Bywają też przypadki, kiedy osadzony domaga się odszkodowania od aresztu śledczego, jeśli jego zdrowie uległo pogorszeniu ze względu na marne warunki w areszcie. Adwokat może także wypracować rozdzielenie zapłaty grzywny na raty.

Wykroczeniowe sprawy karne

Przypadki o najmniejszej szkodliwości społecznej wliczają się do grupy wykroczeniowych spraw karnych. Mimo to rezulataty tych działań mogą być dla sprawców poważne i obejmować takie konsekwencje karne jak np.: zakazy zajmowania konkretnych stanowisk, przebywania w określonych miejscach albo prowadzenia pojazdów. Zazwyczaj uwzględniane są tu także wszelkiego rodzaju kolizje i zdarzenia drogowe, choć z reguły są to mniej poważne wykroczenia. Przeważnie adwokaci mają do czynienia w tej kwestii z zakłócaniem miru domowego oraz porządku publicznego, uszkadzaniem mienia publicznego i prywatnego oraz z zaśmiecaniem. Karne sprawy wykroczeniowe to też nieodpowiednie usuwanie odpadów, stały brak dowodu osobistego albo wykonywanie działalności gospodarczej bez niezbędnego zgłoszenia. Takie sprawy, choć mają niższą negatywna wartość podlegają tak samo sumiennej pracy adwokata, jak w wypadku innych przestępstw.

www.iuscogens.pl/specjalizacje/prawo-karne/

Komentarze są wyłączone.