Notariusz

Kurs angielskiego - szkoła językowa Toruń
Certyfikat angielskiego Toruń
30 sierpnia, 2020
ekrany led - telebimy diodowe
Ekrany LED
30 sierpnia, 2020
Testament toruń -akty notarialne u notariusza w toruniu

Testament toruń -akty notarialne u notariusza w toruniu

Na co zwrócić uwagę przy tworzeniu testamentu?

Spisanie testamentu służy oddaniu osiągniętego dobytku jako następstwo śmierci. Testament jest dokumentem, wewnątrz którego spisuje się te osoby, jakie dostaną spadek. Żeby dokument był pełnoprawny musi spełniać parę wymogów zapisanych w prawie spadkowym. Głównie osoba zamierzająca spisać testament, musi posiadać zdolność czynności prawnych i spisać go bez pośredników przy absolutnej świadomości czynu. Testament obowiązuje jedynie w momencie otwarcia spadku, to znaczy po zgonie spadkodawcy. W innym przypadku przekazanie dobytku na bazie testamentu jest niezgodne z prawem. Zgodnie z prawem testator ma prawo spisać testament w 3 formach, ale w przypadku każdej z nich muszą zostać zachowane wskazane przez prawo warunki.

Jakie są formy testamentu?

Testament własnoręczny – w tej formie testator musi spisać cały dokument odręcznie i uzupełnić go datą i podpisem. Równie niezbędne jest, by z treści w pełni można było stwierdzić, jakim osobom przepisany zostanie majątek i w jakiej części, jeżeli np. zostanie podzielony pomiędzy większą liczbę osób. W tej formie niedozwolony jest wydruk komputerowy.

Testament ustny urzędowy – występuje z reguły jako akt notarialny. Z praktyki notariuszy wynika, że warto jest zdecydować się na tę formę testamentu, nie tylko zwracając uwagę na to, że notariusz zadba o poprawność testamentu. Testamenty własnoręczne są zazwyczaj kwestionowane, gdy dochodzi do sporów pomiędzy spadkobiercami. Zapisanie testamentu u notariusza daje gwarancję, że testament będzie zgodny z wymogami . Zapisuje się go w towarzystwie 2 świadków, którzy tak samo jak testator i notariusz składają podpisy poświadczające zapisanie testamentu. Dodatkowym dowodem jest również protokół zapisywany w ciągu spotkania.

Testament ustny szczególny – jest szczególny, stosuje się go tylko wówczas, gdy istnieje ogromne prawdopodobieństwo nagłej śmierci spadkodawcy. Dotyczy to okoliczności szczególnych np. wojny, epidemii, ciężkiej choroby. Tego rodzaju testament może być sporządzony w jednoczesnej obecności 3 świadków i musi być zapisany, a następnie podpisany przez co najmniej 2 świadków.

Istotne jest również to, że każdy testament będzie nieobowiązujący jeżeli testator zapisze go pod przymusem albo pod wpływem błędu, czyli jeżeli nie będzie spisany świadomie i z w własnej woli. Ponadto testament określa wolę jednej osoby, więc nie może być zapisany na przykład przez małżonków wspólnie.

Zapisywanie testamentu u notariusza w formie aktu notarialnego przynosi korzyści

Notariusz powinien nie zgodzić się na zapis testamentu jeżeli tylko nie jest pewien, czy testator oświadcza wolę pod przymusem albo nie jest w pełni świadomy swojej decyzji. Kiedy nie ma co do tego żadnych wątpliwości, na równi z główną zaletą – przekonaniem, że przygotowany u notariusza dokument jest zgodny pod względem prawnym i pełnomocny, wyróżniamy także inne zyski płynące ze sporządzenia testamentu u notariusza.

Dzięki pomocy notariusza przygotowanie testamentu nie powinno sprawiać trudności, a dodatkowo jego zapisy będą zrozumiałe i nie wzbudzą wątpliwości co do woli spadkodawcy. Testament w formie aktu notarialnego będzie trudniejszy do zakwestionowania w momencie sporów między spadkobiercami lub pozostałymi osobami, jakie nie będą uwzględnione w testamencie.

Co więcej, warto pamiętać, że wszystkie akty notarialne przygotowane u notariusza muszą zostać w kancelarii notarialnej. Osoby uczestniczące zabierają zaledwie odpis. Dzięki temu oryginał przechowywany jest bezpiecznie i nawet kiedy odpis ulegnie zniszczeniu albo zgubi, bez problemu można odebrać kolejny u notariusza.

Spisanie testamentu u notariusza umożliwia także zapisanie go w Rejestrze Testamentów. To prosta baza danych, dzięki której spadkobiercy mogą znaleźć informacje, w jakiej kancelarii notarialnej przechowywany jest testament, w jakim zostali uwzględnieni. W Rejestrze nie ma dostępu do treści testamentu, a informacja o tym, że konkretna osoba w ogóle sporządziła testament nie może zostać ujawniona do końca jej życia. Rejestr pomaga zlokalizować miejsce przechowywania testamentu, a sam zapis jest bezpłatny, własnowolny i w każdym momencie można z niego zrezygnować.

Czy poprzez testament można zapisać na kogoś konkretną rzecz?

Zapisanie konkretnej rzeczy majątku jest możliwe tylko przy zastosowaniu testamentu w formie aktu notarialnego i jedynie poprzez zapis windykacyjny. Wykorzystując ten zapis u notariusza, możemy przekazać przedmiot majątkowy (np. samochód, mieszkanie, obraz itp.), prawo majątkowe zbywalne, a także przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne. Istotne jest, by w chwili otwarcia spadku przedmiot należał do spadkodawcy, inaczej taki zapis będzie nieważny.

Czy można odwołać testament?

Pełnoprawnym testamentem jest ten przygotowany jako ostatni, dlatego najprostszym sposobem na unieważnienie dokumentu, jest spisanie nowego. W aktualnym dokumencie sporządzonym u notariusza, zaznacza się unieważnienie wcześniejszego. Jeżeli nie będzie takiego wskazania aktualny testament unieważnia poprzedni o tyle, o ile nie da się ich pogodzić. Unieważnić można także poprzez zniszczenie testamentu albo pozbawienie go cech, które wskazują jego ważność. Testament może być odwołany tylko częściowo albo w całości.

www.notariusze-torun.eu

Komentarze są wyłączone.